Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Eneolit - pozdní doba kamenná

Popis a vysvětlení jevu

Pozdní doba kamenná – eneolit

(4 200 – 2 200 let př. n. l.)

Dva tisíce let trvání pozdní doby kamenné je spojeno s inovacemi v zemědělství a řemeslné výrobě. Prostor pro další žďáření lesů a ne úplně hospodárné obdělávání půdy prvních zemědělců se vyčerpal. Reakcí bylo zakládání stabilních polí a okolních pastvin domácích zvířat a pravidelné střídání těchto ploch. Hlavním vynálezem bylo využití tažné síly hovězího dobytka, jeho zapřáhnutím za prosté dřevěné oradlo. Poprvé je k výrobě nástrojů, zbraní a šperků použit kov – měď, se kterým do tehdejší zemědělské společnosti ve velké míře vstupují nové vztahy spojené s obchodem s novou cennou surovinou a výrobky.  

Ve sledované krajině Šluknovska se však nic nemění a i v eneolitu je pouze sporadicky navštěvována, patrně se stejnou motivací jako dříve. Stále mohl být impulsem návštěv sběr baltského pazourku, lovecké aktivity i průchod mezi osídlenými oblastmi. Dokladem tu jsou opět kamenné nástroje, sekeromlat z Rumburku a Karlova údolí u Šluknova, pazourkový nástroj z Království a Chřibské i první stopy keramiky vzácně dochované pod převisy skal Českého Švýcarska a v nížinné krajině na Žitavsku.   

Autor hesla: Petr Lissek

Obrazové přílohy