Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Doba bronzová

Popis a vysvětlení jevu

Doba bronzová 

(2 200 – 800 let př. n. l.)

Nový kov ze slitiny mědi a cínu opanuje Evropu a výrazně zasáhne do života pravěké společnosti nejen novými vlastnostmi nástrojů, zbraní, předmětů denní potřeby a šperků z bronzu, ale také rozvojem dálkových obchodních vazeb a kulturní výměny a komunikace. V době bronzové výrazně stoupá hustota zalidnění a rozvíjí se i bohaté vyšší společenské vrstvy. Část elitní společnosti sídlí na výšinných sídlech i opevněných hradištích. Vzdálenost mezi neosídlenou periférií a zemědělskou sídelní krajinou se ztenčuje, osídlení proniká v mladší době bronzové i do sousedního Žitavska a na Oybinu je založeno hradiště s doklady bronzové metalurgie. Osídlená je i Děčínská kotlina a keramické nálezy jsou známé i z převisů Českého Švýcarska. Sídelní krajinu velké části Evropy (východní část Německa, Polsko, severní části Čech a Slovenska a část Ukrajiny) spojují stejně provedené a zdobené keramické nádoby, jejichž první nálezy v oblasti Lužice daly archeologickému světu pojem lužická kultura.     

Určitým fenoménem této doby jsou četné depoty (hromadné nálezy) bronzových předmětů. Bronzové nástroje, šperky, zbraně, slitky měděné suroviny nebo jen jednotlivé předměty byly ukládány do země. Jejich uložení mělo různé důvody, od praktického uschování až po náboženské pohnutky.  

A tak dnes můžeme sledovat, kde se všude v krajině lidé mladší a pozdní doby bronzové pohybovali. Unikátní a první nález svého druhu ve Šluknovském výběžku se podařilo učinit před nedávnem nálezci Janu Borgovi v Mikulášovicích. Nalezl bronzovou sekeru, kterou vyrobili a uložili do země zhruba 1 200 let před naším letopočtem. Překvapivý objev sekery se středovými laloky patří do kolekce bronzových předmětů mladší doby bronzové nalézaných v okolních oblastech. Vzácné kusy odlévacích forem na sekery pochází z Oybinu a Waltersdorfu, další bronzové nálezy pak z Olbersdorfu u Žitavy. Blíže českému vnitrozemí je depot dvojice seker z Lužických hor poblíž Kytlic. Podobných depotů jsou pak jen v severozápadních Čechách desítky, velmi často se koncentrují podél toku Labe, které bylo v pravěku důležitou obchodní komunikací.  

Autor hesla: Petr Lissek

Obrazové přílohy