Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Obnova cestovního ruchu

Popis a vysvětlení jevu

Obnova cestovního ruchu

Poslední desetiletí jsou ve Šluknovském výběžku ve znamení obnovy cestovního ruchu, která navazuje na dlouholetou tradici, kdy tato oblast splývala s Horní Lužicí. Česko-německá spolupráce dnes již stojí na pevných kořenech. 

19. září 2000 vzniklo volné sdružení měst a obcí tzv. Pětiměstí, které sdružuje české a saské obce. Díky pravidelnému setkávání představitelů samospráv dochází k prohlubování vzájemné spolupráce různými projekty týkajícími se kulturních a sportovních akcí, turistických cílů či zavedení nové infrastruktury. 

Obrázek zde:

Vznikla tak celá řada česko-německých turistických stezek:

  • Mravenčí stezka Šluknov–Sohland 
  • Dolní Poustevna – Gerstenberg – Unger 
  • Lobendava–Severní a Steinigtwolmsdorf 
  • Kostelní stezka Lipová–Wehrsdorf a další… 

Saští starostové se každoročně společně s českými starosty potkávají při kulturní akci „Hudba spojuje sousedy“ v Království na kopci Jitrovník. Při zábavě zde vždy zrekapitulují své snažení a naplánují další akce. 

Tak vznikla i nová tradice „Pivních slavností Šluknov-Sohland“. Možnosti česko-německé spolupráce však nelákají jen města, nýbrž i podnikatele, kteří propojují své turistické cíle s cíli na české straně. Vznikla tak například „Cesta přátelství“, která spojuje Hinterhermsdorf s Rynarticemi.

Doporučená literatura:
Kronika Pětiměstí, Šluknov 2012.

Autor hesla: Andrea Kadlecová