Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Obnova sakrálních památek (21. století)

Popis a vysvětlení jevu

Obnova sakrálních památek (21. století)

V letech 20092011 obnovila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko na tři desítky drobných sakrálních památek v Českém Švýcarsku a Šluknovsku. Ve Šluknovském výběžku se záchrana týkala ručně kovaných a litinových křížů, pískovcových a žulových soklů, malovaných postav na plechu a výklenkových kaplí v obci Dolní Poustevna, Doubice, Chřibská, Krásná Lípa, Mikulášovice a Staré Křečany. Při přípravě restaurování se vycházelo z archivního výzkumu. Řadu křížů obohatily původní německé nápisy. O obnovu drobných sakrálních památek se postarala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko z Krásné Lípy v rámci projektu Listen to the Voice of Villages. 

Obec Lipová v letech 2016 až 2019 navrátila do krajiny všech sedmdesát křížků a obrázků, které se v obci a jejích místních částech kdysi nacházely. Hlavní zásluhu na záchraně památek měli manželé Werner a Hana Hentschelovi, kterým se podařilo vyhledat údaje o historii památek. 

V roce 2012 dokončila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk záchranu kaple Svatých schodů v ambitu Lorety Rumburk, která připomíná ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Obnovena byla i původní malířská výzdoba včetně unikátní rozsáhlé sochařské galerie. V roce 2019 byly restaurovány sochy římských vojáků z přilehlých prostor. 

V některých obcích pokračuje obnova křížových cest. Město Šluknov symbolicky vyznačilo křížovou cestu v bývalé obci Fukov na pietně obnoveném hřbitově (2014). Město Šluknov se roku 2016 pustilo do záchrany křížové cesty na Křížovém vrchu v Království. Na své místo se vrátila původní žulová zastavení, která přečkala pokus o odcizení. Byla osazena sádrovými odlitky původních dřevěných reliéfů (2018). Postupně se zrekonstruovaly jednotlivé poničené kaple, např. kaple Bičování Krista (2016) a kaple Božího hrobu (2019). Roku 2021 byly zachráněny sochy, které znázorňují apoštoly a Ježíše Krista v Getsemanské zahradě. Na vrchu Jáchym u Lobendavy znovu vybudoval křížovou cestu (20162017) její vlastník Lesy České republiky, Lesní správa Rumburk. Kameník Petr Mésároš opracoval pískovcové kamenné bloky z lomu v Hořicích. Malby do jednotlivých zastavení namaloval Dmitrij Pljonkin.

Na přelomu let 2021 a 2022 přistoupila obec Vilémov k rekonstrukci křížové cesty z 18. století u kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově

Autor hesla: Klára Mágrová

Obrazové přílohy