Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Rozhledny

Popis a vysvětlení jevu

Rozhledny

Druhá polovina 19. století přinesla významnou změnu životního stylu. Lidé začali mít více volného času, který se rozhodli trávit i procházkami a poznáváním krajiny. Začaly tak vznikat spolky, které měly velký význam po rozvoj turistiky. Naši oblast nejvíce ovlivnil Horský spolek pro České Švýcarsko s centrálou v Děčíně (1878) a Horský spolek pro nejsevernější Čechy založený v Krásné Lípě (1885). Pro tyto spolky bylo vybudování rozhledny jednou z nejdůležitějších akcí. Zásadní bylo vybrat finanční obnos na jejich stavbu. I přes založení sbírek většinou stačily finance jen na dřevěnou konstrukci. Bylo tak nutné uspořádat velkou otevírací slavnost, aby se podařilo část nákladů splatit a pak rovněž v blízkosti postavit hostinec. Životnost rozhleden byla jen 5-10 let, ale i to stačilo na to, aby poté mohla být vystavěna rozhledna trvalejšího charakteru. Tak vznikla většina dnešních rozhleden, které na kopcích můžeme spatřit. 

Vlčí hora (581 m n. m.)

Cihlovou, 12 m vysokou rozhlednu otevřel slavnostně 19. května 1889 Horský spolek pro nejsevernější Čechy. Rozhledna, jejíž podobu ztvárnil architekt-stavitel Josef Hampel, je jednou z nejstarších na Šluknovsku. Z 16 m vysoké věže se otevírá překrásný kruhový rozhled do dalekého okolí.

Víte, že… magnetovec obsažený v čedičových sloupech na vrcholu odchyluje ručičku kompasu až o 40 stupňů?

Obrázek rozhledny - dnes            Obrázek rozhledny - historické foto


Augustova věž na Dýmníku (515 m n. m.)

V roce 1895 nechal rumburský odbor postavit pod vrcholem chatu, o rok později pak vyrostla 15 m vysoká Augustova věž. Rozhlednu, jež je pojmenována podle svého donátora Augusta Wenschucha, postavil architekt-stavitel Josef Hampel. Dodnes se její návštěvníci mohou kochat výhledy na Lužické hory.

Obrázek rozhledny - dnes            Obrázek rozhledny - historické foto


Jedlová (774 m n. m.)

14. září 1891 Horský spolek pro nejsevernější Čechy za velké slávy předal kraji rozhlednu, která byla vystavěna na základně návrhu varnsdorfského stavitele Stoye. Rozhledna měří 23 m a stojí na Jedlové hoře.
Víte, že… v roce 1779 vystoupil na vrchol císař Josef II.? 

Obrázek rozhledny - dnes            Obrázek rozhledny - historické foto


Hrádek (467 m n. m.)

Varnsdorfská vyhlídková restaurace zahrnující ubytovací prostory a 29 m vysokou vyhlídkovou věž byla slavnostně otevřena 15. května 1904. Horský spolek pro nejsevernější Čechy oslovil městského stavitele Antona Möllera, za rok již krásný výhled na Lužické a Jizerské hory těšil mnohé návštěvníky.
Víte, že… stačilo málo a po Hrádku již nezbyla ani stopa? Následky 2. světové války byly nedozírné a z výletní restaurace zbylo jen torzo. Městskou dominantu zachránil nejdříve Josef Mašín a po privatizaci Nadační fond Hrádek-Burgsberg. 

Obrázek rozhledny - dnes            Obrázek rozhledny - historické foto


Špičák (545 m n. m.)

Rozhlednu ve Varnsdorfu nechal vystavět v roce 1898 podnikavý hostinský Franz Kühnel. Od roku 1905 do 50. let 20. století po požárech třikrát změnila svou podobu. Výletní restauraci společně s 14 m vysokou vyhlídkovou věží dnes již na svém místě bohužel nespatříme. 

Obrázek rozhledny - historické foto


Tanečnice (597 m n. m.)

Původní dřevěnou vyměřovací věž z roku 1830 nahradila dřevěná rozhledna, kterou v roce 1886 nechal vystavět Okrašlovací a horský spolek. 26 m vysoká dřevěná věž sloužila neuvěřitelných 17 let, na jaře 1903 ji však silně poničila bouře, a tak musela být rozebrána. Tanečnici bez věže si však nikdo nedokázal představit, proto vedení mikulášovického spolku vyhlásilo architektonickou soutěž, ve které zvítězil návrh Josefa Scholze. 28. května 1905 byla nejsevernější rozhledna České republiky slavnostně předána veřejnosti. 
Víte, že… z uceleného výhledu je možné spatřit i 100 km vzdálenou Sněžku?

Obrázek rozhledny - dnes            Obrázek rozhledny - historické foto


Doporučená literatura:

Jan Nouza: Putování za rozhlednami Lužických hor a Českého Švýcarska, Děčín 1994

Autor hesla: Andrea Kadlecová

Obrazové přílohy